Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Thôn Phụng Tường 1- Xã Hoà Trị -Huyện Phú Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573869894
 • Nguyễn Thị Nhất
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   ntnhat.mnhoatri.pgdphuhoa@gmail.com
 • Bùi Thị Luôn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Lớp MG Lớn A6

 • Trịnh Phan Thị Nữ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng
  • Điện thoại:
   01685833581
  • Email:
   hqbac.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
 • Huỳnh Thị Bích Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng
  • Điện thoại:
   01647065641
  • Email:
   hqbac.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
 • Bùi Nữ Trà My
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   01683431052
  • Email:
   buinutramy@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phương Sa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0935660729
  • Email:
   hqbac.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Điều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   01253501327
  • Email:
   hqbac.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973415467
  • Email:
   nguyenthiphung2210@gmail.com
 • Bùi Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   01202608401
  • Email:
   hqbac.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
 • Lê Thị Kim Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Điện thoại:
   0985747710
  • Email:
   kimchigiaovien@gmail.com